Praca konkursowa nr 2

  • Autor: Stanisław Mościcki, Nicolas Cranage
  • Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte we Wrocławiu
  • Liczba głosów: 157
Konkurs został zakończony.