Praca konkursowa nr 3

  • Autor: Marian Strelke, Emilian Michalczyk, Szymon Gardynik
  • Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 99 im. T. Kościuszki we Wrocławiu
  • Liczba głosów: 325
Konkurs został zakończony.