Praca konkursowa nr 14

  • Autor: Danaia Horbukova
  • Szkoła: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu
  • Liczba głosów: 9
Konkurs został zakończony.